BALDINTZA OROKORRAK - WEBGUNEA

1. SARRERA

WEB honetan sartu ahal izateko, aldez aurretik erabiltzaile guztiek irakurri eta onartu egin beharko dituzte klausula-orri hauetan jasotako baldintzak, jakinarazpenak, oharrak eta gainerako lege-oharrak. HARAKAI S. COOP.-en (aurrerantzean HARAKAI) WEBa atzitu eta gero erabiltzeko, erabiltzaileak espresuki, osorik eta erreserbarik gabe onartu beharko du eduki osoa. Sarrera hori doakoa da.

Erabiltzailea ez badago ados Nabigatzeko Baldintza Orokor hauen edukiarekin, WEB hau utzi beharko du, eta ezin izango du WEB honek eskaintzen dituen zerbitzuak eskuratu.

Erabiltzaileak adierazten du adinez nagusia dela eta baldintza orokor hauekin lotzeko gaitasun juridiko nahikoa duela. Era berean, berariaz eta salbuespenik gabe onartzen du WEB gune honetan, bertako zerbitzuetan eta zerbitzu horien edukietan sartzeko eta horiek erabiltzeko erantzukizuna bere gain hartzen duela.

WEB honetan sartzea doakoa da eta ez da beharrezkoa aldez aurretik harpidetzea edo erregistratzea.

HARAKAIk, bere aldetik, WEB hau konfiguratzeko egoki irizten dion edozein unetan, zerbitzuaren baldintzak eta haren edukia aldatu ahal izango ditu, bai eta horiek ezabatu, mugatu edo bertan behera utzi ere, aldi baterako edo behin betiko, eta aldaketa horren berri eman ahal izango dio erabiltzaileari, betiere inguruabarrek horretarako aukera ematen badute, WEB orrian argitaratuz.

Eskatutako salgaia azken kontsumitzailearentzat izango ez dela susmatzen badugu, web orri honetan merkaturatutako produktuen helburua, HARAKAIk eskaera horiek ez zerbitzatzeko eskubidea izango du.

2. WEB HONEN TITULARRAREN IZENA

Hauek dira WEB honen arduradunaren identifikazio-datuak:

HARAKAI S. COOP., IFZ F-95.602.470 duena eta helbidea Boroa 19 Enpresa Parkea, 48340 Zornotza (Bizkaia).

3. ZERBITZUEN EMAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

HARAKAI behartua dago azken erabiltzaileei web honek eskaintzen dizkien zerbitzuak ematera, erabiltzailearekin izan daitezkeen komunikazioen sekretua modu eraginkorrean bermatzera eta gerta litezkeen erreklamazioei erantzutera.

Webgunean eskaintzen diren zerbitzuak mantendu, konpondu, eguneratu edo hobetzeko eragiketak eginez gero, HARAKAIk eskubidea du aldi baterako eta aurreabisurik gabe zerbitzua eskuratzeko aukera bertan behera uzteko, bai eta zerbitzuak eman edo bertan behera uzteko eskubidea erreserbatzeko ere. Hala ere, erabiltzaileei horren berri ematen saiatuko da, inguruabarrek horretarako aukera ematen badute.

Erabiltzaileek webgune honen bidez emandako zerbitzuak eta/edo datuak eta/edo informazioa erabiltzailearen kontura eta arriskuz erabiliko dituzte. HARAKAIk ez du bermatzen, hala badagokio, hirugarren pertsonek emandako edukia, eta ez du bermatzen erabiltzaileek edo beste edozein pertsonak emandako informazioa egiazkoa, fidagarria, zehatza, egokia edo komenigarria denik.

Webgune honen gaineko jabetza intelektualaren eskubideak HARAKAIren jabetzakoak dira. Kopiatzeko, banatzeko, publikoki komunikatzeko eta eraldatzeko eskubideak soilik konpainia horrenak dira.

4. AZKEN ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

Uneoro, azken erabiltzaileak zilegi izanen du web honetako zerbitzuak erabiltzea, indarrean dagoen legediaren arabera, HARAKAIren edo hirugarrenen jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuz. Alde horretatik, azken erabiltzaileak bermatzen du web honen bidez egiten dituen jarduerak legera, moralera, ordena publikora eta ohitura onetara egokituko direla, eta inola ere ez direla iraingarriak izango HARAKAIren izen ona eta irudi komertzialarentzat, webgunearen beste erabiltzaile batzuentzat edo hirugarrenentzat.

Azken erabiltzaileak ez du egingo, HARAKAIk bere esku jartzen dituen zerbitzuen bidez, edukien kalteak edo aldaketak eragingo dituen ekintzarik, ez eta webaren funtzionamendu egokia oztopatuko ere, eta ez du inolako arazo teknikorik sortuko, ez eta birus informatikoak eramateko edo web orri hau osorik edo zati batean kaltetu, oztopatu edo atzemateko moduko elementurik transferituko ere, ez du beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoan eraginik izango.

Edozein arrazoirengatik sartu diren datuen egiazkotasunaren gaineko azken erabiltzailearen erantzukizuna esklusiboa da; beraz, datu faltsuak edo zehaztugabeak eman baditu, HARAKAIk eskubidea du webgune honetan sartzea debekatzeko.

5. WEBGUNEAREN ETA BERE ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAGATIKO BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNA KENTZEA

HARAKAIk ez du bermatzen web gune honen eta bere zerbitzuen erabilgarritasuna eta funtzionamendua. Horrela, ez da inolako erantzukizunik izango web gunearen eta haren zerbitzuen erabilgarritasun ezak edo jarraitutasun ezak sor ditzakeen edozein motatako kalte-galerengatik, ez eta erabiltzaileek web gune honi eman ahal izan dizkioten erabilgarritasunengatik ere. Nolanahi ere, HARAKAIk ahalegin handia egingo du WEB honen etengabeko eskuragarritasunari eusteko.

HARAKAIk ez du bere gain hartuko erabiltzaileak bertsio eguneratu edo segurua ez den bertsio bat erabiltzean sor daitezkeen segurtasun-akats edo akatsen erantzukizuna, ez eta nabigatzailean erregistratutako erabiltzailearen identifikazio-kode edo gakoak gordetzeko gailuak aktibatzearen edo nabigatzaileak gaizki funtzionatzearen ondorioz sor daitezkeen kalte, akats edo zehaztasunik ezaren erantzukizuna ere.

HARAKAIk behar diren segurtasun tekniko eta antolakuntzako neurri guztiak ezarri ditu, erabiltzaileak emandako datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko; hala ere, ez da bermatzen web orri honetako edukietan birusik edo bestelako elementurik ez dagoenik, erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo bere sistema informatikoan gordetako dokumentu elektronikoetan eta fitxategietan aldaketak eragin ditzaketenik.

HARAKAIk ez du inolako erantzukizunik izango sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan, fitxategietan eta abarretan birusak egotearen ondorioz sor daitezkeen kalte eta galerengatik.

Erabiltzaileak onartzen du HARAKAIk sortu eta garatu duela ataria, fede onez, barne- eta kanpo-iturrietatik datorren informazioarekin, eta gaur egun erabiltzaileei eskaintzen diela, zehaztugabetasunak edo akatsak izan ditzakeela.  Horregatik, erabiltzaileak HARAKAI salbuesten du Atarian nabigatzen duen bitartean Atariak izan dezakeen fidagarritasun, erabilgarritasun edo itxaropen faltsuari buruzko edozein erantzukizunetatik.

6. JABETZA INTELEKTUALA

Webgune honen edukiaren gaineko eskubide guztiak HARAKAIrenak dira, edukiak betetzeko kontratua sinatu duten enpresenak izan ezik, eta jabetza intelektual eta industrialari buruzko Espainiako eta nazioarteko arauek babesten dituzte.

Diseinua, irudiak, mapak, grafikoak, markak, errotuluak, zeinu bereizgarriak edo logoak, frames, bannerrak, softwarea eta haren kodeak, iturria eta objektua, etab. HARAKAIren titulartasunekoak dira WEB honetakoak, eta HARAKAIk soilik ditu, legez, ustiatzeko eskubideak.

WEB honetara sartzen den erabiltzaileak ezin ditu kopiatu, aldatu, banatu, transmititu, erreproduzitu, argitaratu, laga, saldu edo lehen aipatutako elementuak edo lortutako informaziotik eratorritako produktu edo zerbitzu berriak sortu. Erabiltzailearen erabilera pertsonalerako eta ez-komertzialerako soilik baimentzen da bistaratzea eta kargatzea, eta ezin da hirugarren pertsona edo entitateetara zabaldu.

Erabat debekatuta dago erabiltzaileak web orri hau aldatzea, haren edukian eragina izan dezakeenean, hala nola estekak eta antzekoak. HARAKAIk zainduko du WEB honen edukiak ez direla izan pornografikoa, xenofoboa, diskriminatzailea, arrazista, difamatzailea edo indarkeria sustatzen duena. Era berean, erabiltzaileentzat kaltegarria izan daitekeen edozein gorabehera saihesten saiatuko da.

7. HIPERTESTU-ESTEKAK

HARAKAIren aldez aurreko eta berariazko baimenik gabe, ezin izango da Atarirako loturarik ezarri beste edozein WEB gunetatik. Web orri honek HARAKAIk kudeatzen ez dituen beste atari edo web guneekiko loturak edo estekak izan baditzake, sozietate honek adierazten du ez duela inolako kontrolik atari edo web gune horien gainean, eta ez dela haien edukiaren erantzule.

WEB honek izan ditzakeen estekak informazio erreferentzia gisa soilik eskainiko dira, edukiei, jabeei, zerbitzuei edo eskainitako produktuei buruzko inolako baloraziorik gabe. Nolanahi ere, HARAKAIk ez du inolako erantzukizunik izango hirugarren horiek emandako zerbitzuei dagokienez, haien inguruan aurkezten diren edozein erreklamazio eta eskaeren aurrean.